W miesiącu wrześniu b.r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie w 2018 r. zadania pn.: ?Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Łubnice?. Całkowity koszt zadania brutto wyniesie 23.391,27 zł z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 11.685,54 zł co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych zadania oraz dotacja z Powiatu Staszowskiego w kwocie 3.505,66 zł co stanowi 15% kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostała kwota stanowi udział własny Gminy Łubnice w zadaniu.

Serwis Informacyjny UG

 

Do 15.11.2018r. trwa nabór uczestników (właścicieli budynków jednorodzinnych) zainteresowanych zakupem zestawów kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych z dofinansowaniem unijnym. Na zakup tych urządzeń gminy Połaniec, Oleśnica i Łubnice pozyskały dofinansowanie unijne - KLIKNIJ

 

Lokalna Grupa Działania ? Dorzecze Wisły zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w realizowanym przez nas projekcie pt. ?Kreator przedsiębiorczości?.

Rekrutacja uczestników 12.11. - 30. 11.2018 r.

więcej na stronie http://dorzeczewisly.pl/index.php?subaction=showfull&id=1540276245&