W związku z intensywnymi opadami deszczu niosącymi ryzyko podtopień
i zalań oraz mogącej
wystąpić sytuacji kryzysowej powodującej zagrożenie
życia, zdrowia lub mienia został wprowadzony
całodobowy dyżur pracowników
Urzędu Gminy w Łubnicach od godz. 15.00 22 maja 2019 roku do odwołania.

W razie zagrożenia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

1. Urząd Gminy - 158659236

2. PSP Staszów - 998

 

Data i godzina wydania: 22.05.2019 - godz. 07:50

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków

 ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:11 z dnia 21.05.2019

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

 Ważność: od godz. 08:00 dnia 22.05.2019 do godz. 12:00 dnia 23.05.2019

Obszar: Zlewnie: Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym),
w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej spodziewane są wzrosty poziomu wody
w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. Lokalnie przekroczone zostaną stany ostrzegawcze.
Punktowo poziom wody może przekroczyć stan alarmowy.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Zmiana dotyczy treści przebiegu zjawiska w Informacji oraz daty ważności. W przypadku istotnych zmian
w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski

Wiadomość SMS:

IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEG./2 zlewnie: nidy, czarnej,
koprzywianki, kamiennej (swietokrz.) od08:00/22.05.do12:00/23.05.2019

 

 

WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 39


Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu z burzami/1
Obszar: (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: opatowski(27), ostrowiecki(27), sandomierski(28), staszowski(27)
Ważność: od godz. 05:00 dnia 21.05.2019 do godz. 23:00 dnia 21.05.2019
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu możliwe burze z porywami wiatru do 60 km/h.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 świętokrzyskie (4 powiaty) od 05:00/21.05 do
23:00/21.05.2019 30-50 mm; porywy 60 km/h. Dotyczy powiatow: opatowski, ostrowiecki, sandomierski i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Wałach


Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.