Informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 2632) wydał Zarządzenia:

  • nr 18 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • nr 19 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • nr 20 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 marca 2023 roku, od godz. 00:00 do dnia 31 maja 2023 roku do godz. 23:59.

Informacja o naborze deklaracji w ramach inwentaryzacji folii rolniczych pochodzących z działalności rolniczej

 

 

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej”
. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Łubnice odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:


- odpadów z folii rolniczych,
- siatki i sznurka do owijania balotów, 
- opakowań po nawozach i typu Big Bag.

 

Rolnicy, którzy chcą przystąpić do programu proszeni są o wypełnienie informacji, które są dostępne na stronie internetowej www.lubnice.eu  lub u sołtysów a następnie dostarczenie ich do Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2023r.

Jednocześnie informujemy, że złożenie niniejszej deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię do miejsca wskazanego przez gminę.

W razie nieuzyskania dotacji zadanie nie będzie realizowane.


 

pdf-969 informacja.docx - Pobrany Pobieranie-969 160

Od dnia 1 marca 2023 roku w Urzędzie Gminy działa punkt potwierdzający profil zaufany.

Punkt potwierdzający będzie dostępny w dniach:
wtorki i piątki w godzinach od 8:00 do 14:00 w pokoju nr 20 na drugim piętrze.

Wszystkich zainteresowanych potwierdzeniem profilu zaufanego serdecznie zapraszamy do naszego Urzędu.