W związku z Europejskim Rokiem Młodzieży - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłasza konkurs „Transformacja Ekologiczna Cyfrowa – Twój projekt”, w którym przewidziane jest wiele nagród oraz udział w konferencji Europejskiego Roku Młodzieży w KPRM.

„Transformacja Ekologiczna Cyfrowa – Twój projekt” to konkurs, którego celem  jest miedzy innymi:

 • Popularyzacja postaw obywatelskich i dbania o rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ze  szczególnym uwzględnieniem polityki skierowanej do młodego pokolenia;
 • propagowanie najważniejszych tematów poruszanych w czasie Europejskiego Roku Młodzieży między innymi takich jak transformacja ekologiczno-cyfrowa, szanse i możliwości dla młodzieży w Unii Europejskiej,  perspektywa zawodowa młodzieży w strukturach Unii Europejskiej, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz zdrowie psychiczne;
 • włączanie utalentowanej młodzieży w działania zwiększające obywatelski i społeczny wymiar sektora publicznego;
 • popularyzacja  i realizacja celów Europejskiego Roku Młodzieży.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Zapoznaj się z Regulaminem i wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://ekologicznocyfrowa.webankieta.pl/ w którym znajduje się kilka prostych pytań oraz uzupełnij go o zadania konkursowe i pozostałe niezbędne załączniki opisane w Regulaminie.

Czego dotyczy zadanie konkursowe?

Zadanie Konkursowe składa się z trzech części, które przygotowywane są w wersji elektronicznej i dołączane do Formularza Konkursowego.

 1. Pierwszą częścią Zadania Konkursowego jest opracowanie planu i projektu na transformacja ekologiczna cyfrową w Twoim otoczeniu, który będzie realizowany w Polsce szczególności w Twojej społeczności lokalnej oraz oparty na wybranych obszarach EYY2022 między innymi takich jak:
 • perspektywa młodzieży w Unii Europejskiej;
 • zaangażowanie młodzieży w bycie aktywnym obywatelem;
 • transformacja ekologiczno–cyfrowa;
 • zwiększanie i korzystanie z szans rozwoju dla młodych ludzi;
 • zdrowie psychiczne;
 • społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej.
 1. Drugą częścią Zadania Konkursowego jest stworzenie prezentacji elektronicznej, która w prosty sposób przedstawi plan oraz to, w jaki sposób Twój projekt na transformację ekologiczno-cyfrową może zostać zrealizowany.
 2. Trzecią częścią Zadania Konkursowego jest projekt włączenia szkoły/uczelni/społeczności, do której należy Uczestnik w realizację Twojego projektu i planu na jego realizację.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział osoby od 15 do 26 roku życia. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagane jest załączenie odpowiedniej zgody rodzica.

Co jest nagrodą w konkursie?

Przewidziane są trzy kategorie nagród:

 • dla trzech Laureatów:

nagrody główne, tj. dla każdego z Laureatów: specjalna nagroda, certyfikat laureata, specjalne zaproszenie do udziału w konferencji Europejskiego Roku Młodzieży, dalej jako „Konferencja”, zwiedzanie budynku KPRM, możliwość zaprezentowania podczas konferencji projektu na transformację ekologiczno-cyfrową, która zwyciężyła w konkursie, nocleg2 , udział w szkoleniach organizowanych w trakcie konferencji, zwrot kosztów podróży3.

 • dla Specjalnie wyróżnionych:

upominki, dyplomy potwierdzające udział w konkursie, specjalne zaproszenie do udziału w Konferencji, nocleg2, zwiedzanie budynku KPRM, udział w szkoleniach organizowanych w trakcie konferencji.

 • dla Wyróżnionych:

drobne upominki i materiały informacyjne, dyplomy potwierdzające udział w konkursie, specjalne zaproszenie do udziału w Konferencji, udział w szkoleniach organizowanych w trakcie konferencji.

(Wyjaśnienia przypisów i wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdziesz w Regulaminie Konkursu)

Do kiedy można przesyłać zgłoszenia?

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 grudnia 2022 r. do godz. 23:59. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły konkursu „Transformacja Ekologiczna Cyfrowa – Twój projekt” znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania na stronie:
https://www.gov.pl/web/pozytek/europejski-rok-mlodziezy---kancelaria-prezesa-rady-ministrow-oglasza-konkurs-transformacja-ekologiczna-cyfrowa--twoj-projekt

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), zapraszam wszystkich mieszkańców, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata
2021-2030. Dokument opracowany został dla gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Opatów, Osiek, Ożarów, Pacanów, Połaniec, Rytwiany, Samborzec, Sandomierz, Staszów, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice oraz Zawichost, przy udziale powiatu opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 przedstawia istniejące uwarunkowania oraz najważniejsze kierunki rozwoju, stanowiąc tym samym zintegrowany plan działania w perspektywie najbliższych kilku lat. Dokument ten pozwoli na spójny i sukcesywny rozwój całego obszaru przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów rozwojowych, mając przy tym na uwadze oczekiwania i potrzeby jego wszystkich mieszkańców oraz angażując ich zarówno w proces tworzenia, jak i realizacji jego założeń.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentem projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 oraz składać uwagi od dnia 10 listopada 2022 r. do dnia 14 grudnia 2022 r. poprzez złożenie zamieszczonego poniżej formularza uwag:

- na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- pocztą na adres: Łubnice 66A 28-232 Łubnice

- osobiście w Urzędzie Gminy: Łubnice

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, które następnie zostanie podane do wiadomości publicznej.

Uwagi i opinie zgłoszone po dniu 14 grudnia 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania uwag znajdują się poniżej jako załączniki do pobrania.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.

Wójt Gminy 

Anna Grajko