Świętokrzyski Oddział Regionalny ARIMR Kielce organizuje kolejną edycję Konkursu "Koło ARiMR

w sercu wsi" dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego.

 

Celem Konkursu jest spopularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz

lokalnych społeczności wiejskich; promocja wsparcia dla KGW z budżetu państwa i efektów

udzielanej pomocy finansowej, zachęcenie do tworzenia nowych organizacji i rejestracji

ich w Krajowym Rejestrze KGW. Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu

(od 3 do 5 min.) obrazującego sposoby wykorzystania przez KGW otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej.

 

Nagrody rzeczowe o wartości:

I miejsce - 2000 zł

II miejsce - 1200 zł

III miejsce - 800 zł

 

Termin nadsyłania prac do 15 listopada 2021 roku.

Link do regulaminu i załączników https://www.gov.pl/web/arimr/kolo-arimr-w-sercu-wsi---edycja-2021-dla-wojewodztwa-swietokrzyskiego?fbclid=IwAR2cQLBB1itRW6ANRYT3fmTE7Z59Sz_bUWOgGP5HmQw7s4U2TZlztLR4JmY