Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta osobistego
osoby niepełnosprawnej.

 

Zgłoszeń do programu można dokonywać do dnia 20 października 2021r do godziny 15:00:

  • telefonicznie pod numerem telefonu 15 8659-243

  • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na usługi świadczone
w ramach Programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?- edycja 2022
i pomogą w aplikowaniu o środki finansowe na realizację tego typu usługi.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod adresem:


www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022