Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

 

Zgłoszeń do programu można dokonywać do dnia 20 października 2021r do godziny 15:00:

  • telefonicznie pod numerem telefonu 15 8659-243

  • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na usługi świadczone
w ramach Programu ?Opieka wytchnieniowa?- edycja 2022 i pomogą w aplikowaniu
o środki fianansowe na realizację tego typu usługi.

 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod adresem:

 

www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022