I N F O R M A C J A

Wojewoda Świętokrzyski informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie               
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych            
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 61 w sprawie wprowadzenia
stopnia alarmowego CRP (3.stopień CHARLIE-CRP) ? na całym terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej), obowiązujący od 16 marca 2022 od godz. 00.00 do dnia 31 marca 2022
do godz. 23.59. ( jest to przedłużenie okresu obowiązywania)