Informacja o naborze dostępna pod linkiem https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/kariera