Urząd Gminy w Łubnicach informuje, iż od 17 sierpnia 2022 roku do
30 listopada 2022 roku  można składać 
wniosek o wypłatę dodatku
węglowego.
Złożenie wniosku jest możliwe w wersji papierowej,
którą należy 
złożyć osobiście w pokoju nr 6 lub wysłać do Urzędu
Gminy w Łubnicach oraz za pomocą środków komunikacji

elektronicznej opatrzony podpisem kwalifikowanym lub uwierzytelnionym
z wykorzystaniem profilu zaufanego.

pdf-859 Wniosek o dodatek węglowy - Pobrany Pobieranie-859 813

pdf-860 Klauzula dodatek węglowy - Pobrany Pobieranie-860 830