Wojewoda Świętokrzyski informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie               
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych            
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 283 z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO (2.stopień BRAVO) na
całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od 01 września 2022 roku
od godz. 00.00 do dnia 30 listopada 2022 r do godz. 23.59 oraz Zarządzenie Nr 282
z dnia 30 sierpnia 2022 r w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP
(stopień CHARLIE-CRP) – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), obowiązujący
od 01 września 2022 od godz. 00.00 do dnia 30 listopada  2022 do godz. 23.59.