Rolnicy oraz gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny lub z osobami z niepełnosprawnościami MUSZĄ złożyć oświadczenie sprzedawcy energii.

Cena energii będzie zamrożona na poziomie z 2022 r. dla poniższych limitów:

  • do 2 MWh rocznie – dla wszystkich gospodarstw domowych (nie ma konieczności składania sprzedawcy żadnych oświadczeń)
  • do 2,6 MWh rocznie - dla gospodarstw domowych z osobami  z niepełnosprawnościami (należy złożyć sprzedawcy oświadczenie)
  • do 3 MWh rocznie - dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników (należy złożyć sprzedawcy oświadczenie wraz z kopią decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego lub kopię Karty Dużej Rodziny)

Klienci, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych limitów, muszą złożyć dodatkowe oświadczenia i dokumenty do 30 czerwca 2023 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/zbliza-sie-termin-zlozenia-oswiadczenia-uprawniajacego-do-obnizenia-ceny-energii-elektrycznej

 

Wzór oświadczenia (PGE)

Wzór oświadczenia (ENEA)

Wzór oświadczenia (TAURON)