ZAWIADOMIENIE

 W dniu 13 maja 2024 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Łubnicach obędzie się Sesja Rady Gminy Łubnice.

 Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2024-2031.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/357/24 Rady Gminy Łubnice z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Łubnice.
  7. Interpelacje i wnioski radnych.
  8. Odpowiedzi na interpelacje.
  9. Wolne wnioski i informacje.