14 listopada br. przedstawiciele samorządu lokalnego na czele z wójtem gminy Łubnice Panią Anną Grajko, sekretarzem gminy Panem Leszkiem Ziółkiem, kierownikiem USC Panią Elżbietą Nowak, kierownikiem OPS Panią Krystyną Barszcz, pracownikiem socjalnym Panią Wiesławą Irlą, dyrektorem Centrum Kultury w Łubnicach Panią Aleksandrą Stachniak, kierownikiem Biura Terenowego ZUS Panią Małgorzatą Juszyńską, radnym Rady Gminy Łubnice Panem Eugeniuszem Kozłem, proboszczem Parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Beszowej ks. Krzysztofem Serafinem, świętowali wraz z mieszkańcami naszej gminy i bliskimi Jubilatki urodziny Pani Stefanii Strojnowskiej. Z okazji tak wspaniałego jubileuszu przedstawiciele samorządu wręczyli szanownej Jubilatce listy gratulacyjne wraz z upominkami, życząc jednocześnie kolejnych, jeszcze piękniejszych jubileuszy. Spotkanie, które miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Łyczbie, upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze i było okazją do poznania bogatego życiorysu Pani Stefanii. Dostojna Jubilatka cieszy się pogodą ducha i ogromnym wsparciem rodziny. Pomimo sędziwego wieku jest otwarta na towarzystwo. W tym szczególnym dniu życzymy szanownej Jubilatce jeszcze wielu lat życia w dobrym zdrowiu, w otoczeniu bliskich i życzliwych osób.

Więcej zdjęć w naszej galerii - http://www.lubnice.eu/galeria/category/181-100-latka-z-lyczby