Świętokrzyska Izba Rolnicza wzorem lat ubiegłych ogłasza XX edycję konkursu pn. ?Piękna i Bezpieczna Zagroda ? Przyjazna Środowisku?.

Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim. Konkurs odbywa się pod patronatem wojewody Agaty Wojtyszek i marszałka Adama Jarubasa, we współpracy z samorządami, które przeprowadzają eliminacje konkursowe w gminach i powiatach.

Deklarację udziału w konkursie wypełniają rolnicy w chwili zgłoszenia uczestnictwa w eliminacjach gminnych i pozostają one w dokumentach gminnych komisji konkursowych. W eliminacjach gminnych wyłoniony zostaje jeden laureat do dalszego etapu powiatowego, następnie z każdego powiatu jeden do finału wojewódzkiego.

Szczegóły dotyczące poszczególnych etapów konkursu zawarte są w załączonym regulaminie. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z biurem ŚIR w Kielcach z Eweliną Stojek tel. 041/341-10-68 lub 041/344-18-73.

 


pdf-118 regulamin konkursu - Pobrany Pobieranie-118 1 943

pdf-117 kryteria oceny i punktacja - Pobrany Pobieranie-117 1 896

Można już zostać żołnierzem Obrony Terytorialnej!

 

Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, swojego miasta, wioski, gminy, województwa i swojej ojczyzny Polski zgłoś się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) ?  tam dowiesz się jak wstąpić do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Osoba zainteresowana pełnieniem terytorialnej służby wojskowej - składa wniosek do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień (WKU). Przychodząc do WKU należy zabrać ze sobą książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy, dokumenty poświadczające wykształcenie, inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, rekomendacje organizacji proobronnych, których jest członkiem.

Po rejestracji we właściwym WKU oraz złożeniu wniosku ochotnik zgłasza się do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w celu zapoznania z przepisami i warunkami służby. Z chwilą otrzymania rekomendacji, ochotnicy kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia a osoby, które dotychczas nie posiadały orzeczenia kategorii zdrowia zgłaszają się do wojskowej komisji lekarskiej.

Służba w 101 kieleckim batalionie lekkiej piechoty jest doskonałym sposobem na samorealizację i rozwój zawodowy. Kształtuje takie wartości jak: odpowiedzialność, samodyscyplinę, szacunek dla Państwa i symboli narodowych oraz dla wartości chrześcijańskich, które są podstawą naszej tradycji.

Większość kandydatów na żołnierzy OT skorzysta ze szkolenia podstawowego (16 dni), które przeprowadzimy we wrześniu 2018 roku w dniach
08-23. Osiem dni po wcieleniu do kandydatów którzy nie złożyli jeszcze przysięgi dołączą do nich ochotnicy, którzy są już żołnierzami rezerwy po złożonej przysiędze wojskowej i odbytym przeszkoleniu wojskowym. 23 września br. świętokrzyscy terytorialsi złożą przysięgę wojskową, pierwszą na ziemi świętokrzyskiej.

Wojskowe Komendy Uzupełnień w Kielcach, Busku Zdroju i Sandomierzu cały czas przyjmują wnioski od ochotników do terytorialnej służby wojskowej. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibach komend, telefonicznie oraz na plakatach informacyjnych na tablicy ogłoszeń.

Informacje dotyczące Terytorialnej Służby Wojskowej można także uzyskać na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej w zakładce Obrona Terytorialna oraz na stronie www.terytorialsi.wp.mil.pl.

 

NIE STÓJ OBOK! BĄDŹ JEDNYM Z NAS!

 

 

 

NABÓR WNIOSKÓW ? USUWANIE AZBESTU w roku 2018

Urząd Gminy w Łubnicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest w 2018 roku. Wnioski należy wypełnić na odpowiednim formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Łubnice pok. nr 8.

Z dofinansowania usunięcia wyrobów zawierających azbest skorzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Łubnice.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Łubnice pok. nr 8.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.158659236.

Wnioski należy składać do dnia 06.04.2018r.


UWAGA

Dofinansowanie nie dotyczy pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Istnieje możliwość dopłaty przez mieszkańca kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych.

Realizacja złożonych wniosków nastąpi, po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.