W dniu 14 marca 2019 r. w Centrum Kultury w Łubnicach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ?Młodzież zapobiega pożarom? który ma na celu propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łubnicach przy współpracy z Urzędem Gminy w Łubnicach oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie.
W komisji egzaminacyjnej znaleźli się: st. kpt. Michał Żal z Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, pracownik urzędu gminy Agnieszka Reczek oraz komendant gminny OSP Józef Dulęba. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych, tj.: uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII oraz gimnazjum klasy III.
Poniżej wyniki eliminacji w poszczególnych kategoriach wiekowych:

I grupa wiekowa:

 1. Ignacy Dalczyński
 2. Wojciech Machniak
 3. Rafał Bednarski
 4. Marcelina Kmiecik
 5. Roksana Nowak
 6. Oliwier Legiecki
 7. Wiktoria Złotnik
 8. Filip Ratusznik

II grupa wiekowa:

 1. Justyna Krokosz
 2. Anita Rogowska
 3. Martyna Macias
 4. Eliza Kurowska
 5. Igor Oleś

Największą wiedzą dotyczącą zapobiegania pożarów wykazał się Ignacy Dalczyński, który reprezentował szkołę Podstawową w Gacach Słupieckich oraz Justyna Krokosz ? uczennica Szkoły Podstawowej w Łubnicach. Młodzież do konkursu przygotowali nauczyciele: Pani Renata Wójtowicz z SP Gace Słupieckie i SP Łubnice, Pani Beata Szczęsna z SP Budziska oraz Pani Bożena Głogowska z SP Wilkowa. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.
Zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów na szczeblu powiatowym.

 

W dniu 29 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w URZĘDZIE Gminy Łubnice odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Spotkanie z przedstawicielem Rejonu Energetycznego
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy:
Marian Komasara