Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie woj. świętokrzyskiego - KLIKNIJ

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

w terminie od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku,
w terminie od 1 sierpnia 2019 roku do 2 września 2019 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 roku
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 ? 30 kwietnia 2019 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 ? 31 października 2019 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Wnioski w naszym dziale "Załatw sprawę" - KLIKNIJ

 

Informujemy, że w dziale "GMINA -> Infrastruktura -> Gospodarka odpadami" został zamieszczony harmonogram odpadów na rok 2019 - KLIKNIJ