W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 197 z dnia 7 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującego od dnia 10 października 2019 r. od godz. 00:01 do dnia 14 października 2019 r. do godz. 23:59 wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP).
Wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego w kontekście zagrożeń w cyberprzestrzeni, oznacza m.in.:

  • wprowadzenie wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
  • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.