Przypominamy, iż w terminie od 1 SIERPNIA 2018 r. do 31 SIERPNIA 2018 r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z dołączonymi fakturami VAT stanowiący dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 LUTEGO 2017 r. do 31 LIPCA 2018 r.

1. Wniosek druk

2. Oświadczenie druk

Wnioski można pobrać na stronie Urzędu Gminy Łubnice - KLIKNIJ 
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Łubnicach w pokoju nr 2.

 

Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+  na nowy okres zasiłkowy są  przyjmowane:

od dnia 1 lipca  2018 r. -  dotyczy to wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu ?Empatia?, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS,

od dnia 1 sierpnia 2018 r. ? przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście lub za pośrednictwem poczty od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach, Łubnice 66A.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie w związku z rozpoczynającymi się wakacjami przypomina o konieczności zwrócenia uwagi na zagrożenia, które niekorzystnie mogą wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo nasze i bliskich. Celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przedstawiam poradnik opisujący niektóre z zagrożeń jakie mogą  pojawić się podczas spędzania wakacji oraz sposoby zachowania, które minimalizują ryzyko tych zagrożeń. Poradnik został opracowany przez Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Kielce pod kierownictwem Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.


 

 

Podczas VII Biesiady Łubnickiej w dniu 1 lipca 2018 r. Wójt Gminy Łubnice uroczyście przekazała przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych sprzęt ratownictwa medycznego oraz technicznego zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Formalnie umowy przekazania sprzętu pomiędzy Gminą Łubnice a poszczególnymi jednostkami zostały podpisane w dniu 8 czerwca 2018 r.

W ramach dofinansowania zakupione zostały: dwa zestawy medyczne PSP R1 z deskami ortopedycznymi, defibrylator, agregat oraz rozpieracz ramieniowy. Powyższe wyposażenie otrzymały jednostki: OSP Łubnice oraz jednostka OSP Beszowa.

Przekazanie urządzeń ratownictwa było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się od ogłoszenia naboru wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dedykowanych dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych województwa świętokrzyskiego. O wsparcie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa świętokrzyskiego w ramach IV naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018. W ramach naboru istniała możliwość zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w postaci wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (najnowocześniejsze, profesjonalne, w pełni wyposażone zestawy medyczne oraz defibrylatory do niesienia natychmiastowej pomocy).

Gmina Łubnice złożyła wniosek na dotację zakupu urządzeń, które można było otrzymać w ramach w/w zadania. W dniu 28 marca 2018 r. podpisana została w Kielcach umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ? Funduszu Sprawiedliwości na ogólną kwotę: 55 938,00 zł. W ramach tej umowy Gmina Łubnice mogła zakupić specjalistyczny sprzęt, który z pewnością przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych jak również do poprawy warunków pracy strażaków ochotników w sytuacjach kryzysowych ratując najcenniejszy dar jakim jest ludzkie życie.