Zapraszamy wszystkich podróżujących komunikacją publiczną do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dot. preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim. Wyniki przedmiotowego badania zostaną wykorzystane do opracowania rocznej analizy transportowej, z której korzystać mogą wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Analizy są dostępne pod adresem: http://bip.sejmik.kielce.pl/586-analizy-transportowe.html

Ankieta, do wypełnienia wyłącznie on-line, znajduje się na stronie internetowej: http://app2019.umws.pl i pozostanie aktywna do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Komunikat Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Staszowie.