W dniu 12 lutego 2019 roku o godzinie 10:00 w URZĘDZIE Gminy Łubnice odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Spotkanie z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 3. Spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Łubnice do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Łubnice na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2019 r.?
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn.: ?Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy?
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Interpelacje i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy

         Marian Komasara

 

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.


Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.


Kogo zapraszamy?


W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Żeby decydować o tym, co się dzieje w gminie, nie trzeba być politykiem, wystarczy być świadomym obywatelem ? mówi Alina Czyżewska, absolwenta poprzedniej edycji SIS -u. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych. Ważne, aby były niezależne od władz gminy, w której działają.


Co oferujemy?

 • 5 szkoleń z zakresu praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców, wystąpień publicznych.
 • Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą podobne działania.
 • Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły).
 • Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Szkolenia odbędą się w okolicach Warszawy (dojazd komunikacją), na pierwsze zapraszamy już 29 marca 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z terminami całego cyklu - warunkiem uczestnictwa w SIS jest obecność na wszystkich szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2019 roku. Więcej szczegółów oraz ankieta zgłoszeniowa pod adresem:

www.siecobywatelska.pl/sis


Organizator dokłada starań, żeby w SIS mogły uczestniczyć osoby, którym sytuacja życiowa może utrudniać korzystanie z tego typu przedsięwzięć, np. osoby z niepełnosprawnością. W uzasadnionych przypadkach zapewniamy również opiekę nad dziećmi.

Kontakt: Agnieszka Podgórska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 607859482.

 

 

Lider Latającej Akademii Edukacji Cyfrowej serdecznie zachęca wszystkich mieszkańców gminy Łubnice do uczestnictwa w kursie komputerowym, który obejmuje 8 spotkań 4-godzinnych, dostosowanych do umiejętności uczestników. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowaną osobę. Podczas kursu każdy uczestnik pracuje na profesjonalnym sprzęcie komputerowym, otrzymuje materiały szkoleniowe oraz ciepły posiłek. Uczestnictwo w kursie komputerowym jest bezpłatne. Na zakończenie kursu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu komputerowego. W ramach naboru zostaną utworzone 3 grupy 10-osobowe: grupa pierwsza (kategoria wiekowa: 18- 34 lata), grupa druga i trzecia (kategoria wiekowa: 35- 43 lata). Zajęcia realizowane będą w pracowni Centrum Kultury w Łubnicach. Zapisy do dnia 11 lutego 2019 roku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych !
Więcej informacji i zapisy u Lidera Latającego Akademii Polski Cyfrowej pod numerem: 502 512 590 lub w Centrum Kultury w Łubnicach.