Fundacja FARMa we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce rozpoczyna VI edycję konkursu ?Działaj Lokalnie? w powiecie staszowskim. Program kierowany jest do grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych, które działają na terenie powiatu staszowskiego w gminach: Łubnice, Połaniec, Rytwiany, Bogoria, Staszów, Szydłów oraz Osiek. Działania prowadzone przez te organizacje mają na celu rozwój społeczności lokalnej.

Program rozpoczyna się 7 maja, a nabór wniosków potrwa do 7 czerwca. W związku z tegoroczną rocznicą Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, projekty nawiązujące do tej tematyki również mogą pojawić się wśród wygranych. Nie jest to jedyna tematyka, która zostanie doceniona przez komisję konkursową. Najważniejszą zasadą uczestnictwa w konkursie są co najmniej 3-6 miesięczne przedsięwzięcia inicjujące współpracę lokalnej społeczności na rzecz dobra wspólnego. Projekt nie zakłada finansowania jednorazowych wydarzeń lub przedsięwzięć, które są w trakcie realizacji. Szczególne uznanie uzyskają inicjatywy skupiające się na nowych rozwiązaniach dla społeczności lokalnej, a także aktywizujące tereny do tej pory nieużywane. Organizacje i grupy nieformalne chcące wziąć udział w konkursie mogą czerpać inspirację z bazy projektów znajdującej się na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Razem zrealizowano już ponad 9000 projektów.

Stałymi partnerami projektu Działaj Lokalnie są: Starostwo Powiatowe w Staszowie oraz Gminy Łubnice, Połaniec, Rytwiany, Bogoria, Staszów.

Grupa Azoty- Siarkopol SA w Grzybowie w tegorocznej edycji wesprze przedsięwzięcie jako partner strategiczny konkursu na terenie powiatu staszowskiego. Dzięki wsparciu wszystkich partnerów pula środków przeznaczonych na granty w tej edycji wyniesie 85000 zł.

 

 

 

W TROSCE O CZYSTE POWIETRZE ? PODPISANIE UMOWY NA DOTACJĘ W SPRAWIE WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU TRZECH GMIN

 

9 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec odbyło się uroczyste podpisanie umowy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn. ?Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy i Łubnic? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza a także znacznych oszczędności.

Pieniądze na montaż instalacji OZE w prywatnych domach mieszkańców, którzy wcześniej zgłaszali swój akces do takiego przedsięwzięcia, trafią do Połańca (dla mieszkańców gmin Połaniec, Oleśnica i Łubnice). Liderem partnerstwa ustanowiono Gminę Połaniec, która będzie działała na rzecz i w imieniu partnerów w zakresie przygotowania oraz późniejszej wspólnej realizacji projektu. W ramach konkursu jednostki samorządu terytorialnego ubiegały się o wsparcie na projekty związane z zakupem urządzeń czy budową infrastruktury, służących do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Przedmiotem projektu w partnerstwie trzech gmin było wystaranie się przez gminy o dotację dla swoich mieszkańców na instalację Odnawialnych Źródeł Energii, w tym instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne. Wielu mieszkańców, złożyło deklarację i podpisało umowy, a teraz czekają na dalszy etap realizacji przedsięwzięcia.

Po stronie Województwa Świętokrzyskiego umowę podpisał marszałek ? Adam Jarubas oraz obecny na uroczystym podpisaniu aktu umowy w Połańcu członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik. Po stronie Gminy Połaniec jako beneficjenta umowę o dofinansowanie zawarł Burmistrz - Jacek Tarnowski.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 609.203,47 zł brutto, współfinansowanie UE to kwota 2 995 283,40 zł brutto.

W spotkaniu uczestniczyli: członek Zarządu Województwa ? Marek Szczepanik, radna sejmiku województwa świętokrzyskiego ? Ewelina Bień, Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec ? Jacek Tarnowski, Wójt Gminy Oleśnica - Leszek Juda, Sekretarz Gminy Łubnice ? Leszek Ziółek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu ? Stanisław Lolo, radni, sołtysi, kierownicy, pracownicy magistratów, mieszkańcy gmin.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie solarnych systemów grzewczych (236 szt.) oraz instalacji fotowoltaicznych (189 szt.) do produkcji energii elektrycznej w Gminie Połaniec (lider projektu), Oleśnica i Łubnice (partnerzy projektu).

 


GMINA POŁANIEC:

109 instalacji fotowoltaicznych (1 008 097,80 zł), 69 instalacji kolektorów słonecznych (367 294,80 zł)

GMINA OLEŚNICA:

36 instalacji fotowoltaicznych (316 371,60 zł), 85 instalacji kolektorów słonecznych (443 574,00 zł)

GMINA ŁUBNICE:

44 instalacji fotowoltaicznych (418 221,60 zł), 82 instalacji kolektorów słonecznych (441 723,60 zł)

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania nastąpi w przeciągu najbliższych dni. Termin realizacji przewidziany jest do końca bieżącego roku.

 


Link do galerii - KLIKNIJ