W związku z nawiedzającą teren Gminy Łubnice plagą komarów, Urząd
Gminy Łubnice informuje, iż na chwilę
obecną nie planuje się masowego
zwalczania komarów za pomocą oprysków dokonywanych za pomocą sprzętu

lotniczego, gdyż jak wskazują państwowe instytucje odpowiedzialne za ochronę
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska,
stosowanie tego typu substancji na tak
dużą skalę stanowiłoby zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt, pszczół

a także spowodowałoby czasowe skażenie owoców i warzyw oraz paszy dla
zwierząt, powodując konieczność stosowania
okresów karencji w zbiorach na
okres co najmniej 14 dni.

            Nie planuje się również zwalczania komarów poprzez opryski punktowe,
ograniczone wyłącznie do pewnych stref
aktywności publicznej, ze względu na
niską efektywność takich działań.