Do 15.11.2018r. trwa nabór uczestników (właścicieli budynków jednorodzinnych) zainteresowanych zakupem zestawów kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych z dofinansowaniem unijnym. Na zakup tych urządzeń gminy Połaniec, Oleśnica i Łubnice pozyskały dofinansowanie unijne - KLIKNIJ

 

Lokalna Grupa Działania ? Dorzecze Wisły zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w realizowanym przez nas projekcie pt. ?Kreator przedsiębiorczości?.

Rekrutacja uczestników 12.11. - 30. 11.2018 r.

więcej na stronie http://dorzeczewisly.pl/index.php?subaction=showfull&id=1540276245&

 

 

 

 

Gmina Łubnice to mała gmina o dużych możliwościach, w której od kilku lat obserwuje się poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności jej wizerunku.

Odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne wpływa pozytywnie na zaspokajanie potrzeb miejscowej społeczności i turystów w obszarze społecznym i gospodarczym. Podstawowym zadaniem władz lokalnych jest podejmowanie działań mających na celu rozwój gospodarczy gminy i zapewnienie możliwie najlepszych warunków życia mieszkańców. Tym zagadnieniom podporządkowane są inwestycje i remonty wykonywane na terenie gminy Łubnice. Priorytetem inwestycyjnym od wielu lat jest budowa i modernizacja dróg gminnych. Zrealizowana została budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, a także opracowany projekt budowlany sieci kanalizacyjnej i zbiorczej oczyszczalni ścieków dla całej gminy, a w bieżącym roku rozpoczęto jego realizację. Wszystkie inwestycje na terenie gminy są współfinansowane ze środków unijnych oraz z dotacji budżetu państwa. Pomimo wielu realizowanych inwestycji, gmina Łubnice jest jedną z nielicznych gmin w Polsce, która nie jest gminą zadłużoną.

Gmina Łubnice w ostatnich latach zrealizowała przy wsparciu środków zewnętrznych następujące zadania:

 • budowa i remonty dróg gminnych- 6.807.000,00 zł
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (drugi etap)- 929.880,00 zł
 • budowa i rozbudowa informatyzacji gminy- 230.900,00 zł
 • zakup agregatu pompowego do OSP Łubnice- 63.450,00 zł
 • zakup pompy wodnej i silnika do łodzi- 16.800,00 zł
 • remont strażnicy OSP Beszowa- 10.000,00 zł
 • remont świetlicy wiejskiej w Łyczbie- 9.750,00 zł
 • remont świetlicy wiejskiej w Grabowej- 58.672,80 zł
 • remont świetlicy wiejskiej w Orzelcu Dużym- 127.481,00 zł
 • dofinansowanie do remontów dróg powiatowych- 165.100,00 zł
 • opracowanie dokumentacji projektowej na budowę komunalnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji- 193.220,00 zł
 • opracowanie dokumentacji na termomodernizację stacji uzdatniania wody- 45.640,00 zł
 • budowa studni głębinowej- 54.100,00 zł
 • remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej- 154.700,00 zł
 • termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach- 151.400,00 zł
 • modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Borki, Beszowa, Gace Słupieckie i Przeczów- 936.680,00 zł
 • budowa altan rekreacyjnych w miejscowościach: Wilkowa, Beszowa, Przeczów, Łubnice, Budziska, Słupiec, Zofiówka, Orzelec Duży i remont świetlicy w Zofiówce- 128.100,00 zł.

W trakcie realizacji są następujące zadania:

 • budowa komunalnej oczyszczalni ścieków (pierwszy etap)- 4.156.370,00 zł
 • rewitalizacja miejscowości Łubnice (obecnie na etapie przygotowania dokumentacji na poszczególne zadania rewitalizacyjne)- 5.282.890,00 zł
 • projekt ,,Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy i Łubnic?- 1.597.839,00 zł.


Na terenie Gminy Łubnice realizowane były projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • projekt ,,Małymi krokami w wielki świat? (PSP Gace Słupieckie)- 267.782,00 zł
 • projekt ,,Szczęśliwe dzieciaki? (PSP Budziska)- 473.234,00 zł
 • projekt ,,Aktywizacja osób bezrobotnych? (OPS)- 167.200,00 zł
 • projekt ,,Moja kariera w moich rękach? (OPS)- 473.234,00 zł.

Został również złożony wniosek o dofinansowanie projektu RPOWŚ 2014- 2020 pn. ,,Moje miejsce- utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Łubnice? o wartości 1.158.636,00 zł.
Sukcesem gminy jest również dobrze rozwinięta infrastruktura, a także bardzo dobra baza lokalowa placówek oświatowych i kulturalnych. Łubnice jako serce gminy dba o rozwój życia kulturalnego i oświatowego. Niezapomnianych wrażeń artystycznych w ciągu całego roku dostarcza Centrum Kultury w Łubnicach, które zostało w pełni zmodernizowane i wyposażone. W ramach swej działalności instytucja zapewnia szeroki dostęp do różnorodnych, kulturalnych form spędzania czasu dla różnych grup wiekowych. W ofercie znajdują się ciekawe zajęcia artystyczne i rekreacyjne. Centrum Kultury jest organizatorem m.in. imprezy cyklicznej pn. ?Biesiada Łubnicka?. Jest to impreza przyciągająca bardzo dużą liczbę uczestników nie tylko z terenu gminy Łubnice, ale również z sąsiednich gmin i powiatów. Obecnie w Centrum Kultury realizowane są dwa projekty: ,,Mała Książka- Wielki Człowiek?, dzięki któremu 3-latki otrzymują wyprawki czytelnicze. Dodatkowo od października startuje Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej, dzięki której osoby dorosłe skorzystają z bezpłatnych 32-godzinnych zajęć komputerowych.


Prorozwojowa i przyjazna polityka władz lokalnych spowodowała wybudowanie obok placówek oświatowych kompleksów sportowych wraz z placami zabaw dla dzieci. Dodatkowo w centrum miejscowości Łubnice znajduje się obiekt rekreacyjny, który jest atrakcyjnym miejscem dla czynnego wypoczynku.


Największym atutem gminy bez wątpienia jest czyste powietrze, piękne krajobrazy, malownicze pola nadwiślańskie z licznymi rozlewiskami wodnymi bogatymi w różnorodne gatunki ryb, z bujną roślinnością i urozmaiconym drzewostanem. Gmina Łubnice oferuje miłą atmosferę połączoną z gościnnością i życzliwością tutejszych mieszkańców. To wspaniałe tereny urzekające amatorów turystyki pieszej, rowerowej, przejażdżek konnych, wędkarstwa i wielu innych dyscyplin sportowych.
Walory przyrodnicze gminy sprawiają, że szansą na dodatkowe dochody dla jej mieszkańców stała się rozwijająca agroturystyka. Obecnie na terenie gminy istnieje kilkanaście gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych. W obecnych czasach, wśród wielkomiejskiego zgiełku i zanieczyszczonego powietrza niezwykle cenne wydają się być regiony, gdzie w zaciszu i w zgodzie z naturą można spędzić czas.
Przed gminą Łubnice jeszcze wiele wyzwań, takich jak zbudowanie gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w jedenastu miejscowościach, ale również wiele planów związanych z osobistym rozwojem mieszkańców poprzez wspieranie działań w ramach kapitału ludzkiego.


Z roku na rok zmiany wizerunku gminy Łubnice są coraz bardziej widoczne.
A wszystko po to by mieszkańcom żyło się lepiej?