Lokalna Grupa Działania ? Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania ? Dorzecze Wisły (gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany) do uczestnictwa w ostatnim wydarzeniu realizowanego projektu własnego w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego ? zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny.

Ostatnim elementem z cyklu wydarzeń realizowanych w ramach projektu operacji własnej LGD pt. ?Integracja branż kluczowych na obszarze LGD ? Dorzecze Wisły? będzie 2-dniowy wyjazd studyjny do Warszawy.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego mogą być przedsiębiorcy (lub ich przedstawiciele) działający w branżach kluczowych zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju, firm rozpoczynających swą działalność oraz chcących rozwijać się lub dywersyfikować swą działalność w kierunku branż kluczowych dla LGD.

Pierwszeństwo w zapisach na listę uczestników mają osoby, które brały udział w poprzednich wydarzeniach realizowanych w ramach projektu (np. szkolenia, spływ kajakowy).

Szczegółowe informacja na stronie: http://dorzeczewisly.pl/portal/2019/05/20/zapisy-na-wyjazd-studyjny-do-warszawy-14-15-06-2019/

Wójt Gminy Łubnice informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. powiadomił
pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu na terenie gminy
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ? deszczu nawalnego.

W terminie do dnia  4 czerwca 2019 r. poszkodowani rolnicy mogą składać
pisemne wnioski o oszacowanie szkód w swoich gospodarstwach.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Łubnice, w sekretariacie.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie
danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód
muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności
bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa
rolnego za rok 2019, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt
należy dołączyć także kopię zgłoszenia o ilości zwierząt do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Wzór wniosku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne
są do pobrania na stronie internetowej Urzędu lub w Urzędzie Gminy.

 

pdf-279 Zgoda - Pobrany Pobieranie-279 1 384

 

W związku z intensywnymi opadami deszczu niosącymi ryzyko podtopień
i zalań oraz mogącej
wystąpić sytuacji kryzysowej powodującej zagrożenie
życia, zdrowia lub mienia został wprowadzony
całodobowy dyżur pracowników
Urzędu Gminy w Łubnicach od godz. 15.00 22 maja 2019 roku do odwołania.

W razie zagrożenia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

1. Urząd Gminy - 158659236

2. PSP Staszów - 998