Podczas VII Biesiady Łubnickiej w dniu 1 lipca 2018 r. Wójt Gminy Łubnice uroczyście przekazała przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych sprzęt ratownictwa medycznego oraz technicznego zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Formalnie umowy przekazania sprzętu pomiędzy Gminą Łubnice a poszczególnymi jednostkami zostały podpisane w dniu 8 czerwca 2018 r.

W ramach dofinansowania zakupione zostały: dwa zestawy medyczne PSP R1 z deskami ortopedycznymi, defibrylator, agregat oraz rozpieracz ramieniowy. Powyższe wyposażenie otrzymały jednostki: OSP Łubnice oraz jednostka OSP Beszowa.

Przekazanie urządzeń ratownictwa było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się od ogłoszenia naboru wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dedykowanych dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych województwa świętokrzyskiego. O wsparcie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa świętokrzyskiego w ramach IV naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018. W ramach naboru istniała możliwość zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w postaci wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (najnowocześniejsze, profesjonalne, w pełni wyposażone zestawy medyczne oraz defibrylatory do niesienia natychmiastowej pomocy).

Gmina Łubnice złożyła wniosek na dotację zakupu urządzeń, które można było otrzymać w ramach w/w zadania. W dniu 28 marca 2018 r. podpisana została w Kielcach umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ? Funduszu Sprawiedliwości na ogólną kwotę: 55 938,00 zł. W ramach tej umowy Gmina Łubnice mogła zakupić specjalistyczny sprzęt, który z pewnością przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych jak również do poprawy warunków pracy strażaków ochotników w sytuacjach kryzysowych ratując najcenniejszy dar jakim jest ludzkie życie.

 

 

Wójt Gminy Łubnice informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r.
powiadomił pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu
na terenie gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ? SUSZY.

W terminie do dnia  10 lipca 2018 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski
o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą na obowiązującym
urzędowym formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Łubnicach w pokoju nr 12
(I piętro, sekretariat) lub na stronie internetowej Urzędu.
Formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Łubnice, pokój nr 12, I piętro.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych
osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie
podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu
informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.

Dodatkowo, poszkodowany rolnik powinien wypełnić załączoną do wniosku tabelę, w której
należy wpisaćwszystkie uprawy w gospodarstwie (uwzględniając również uprawy w innych gminach)
na działkach ewidencyjnych korzystając z kopii wniosku o płatności bezpośrednie do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej informacji na temat suszy na stronie:
http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

UWAGA!!! Szacowaniu podlegają uprawy, których plony nie zostały zebrane.

Łubnice, 28.06.2018 r.

                                                                                         Wójt Gminy Łubnice
                                                                                         (-) Anna Grajko

 

 

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję ? wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór ? pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki

Prościej, szybciej i wygodniej ? to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.

Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie ? o zweryfikowanie Twoich danych.

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez oboje rodziców ;-) Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.

Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).

Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha.

Rejestracja w 5 krokach

Tak to wygląda w skrócie:

Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka

Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica

Krok 3: wpisujesz dane dziecka

Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie - skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)

Krok 5: podgląd wniosku i? podpis (Profilem Zaufanym).

Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

To nie koniec zmian

To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać, a które dotyczą rodziców. W funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja). Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.

Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też takie zmiany:

jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL (tzw. parentyzacja):

Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. Planowane wejście w życie - od 1 grudnia 2018 r.,

szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL:

Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. Planowane wejście w życie - 1 maja 2019 r.

Wydział Komunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji