Przypominamy, iż w terminie od 1 SIERPNIA 2018 r. do 31 SIERPNIA 2018 r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z dołączonymi fakturami VAT stanowiący dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 LUTEGO 2017 r. do 31 LIPCA 2018 r.

1. Wniosek druk

2. Oświadczenie druk

Wnioski można pobrać na stronie Urzędu Gminy Łubnice - KLIKNIJ 
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Łubnicach w pokoju nr 2.

 

Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+  na nowy okres zasiłkowy są  przyjmowane:

od dnia 1 lipca  2018 r. -  dotyczy to wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu ?Empatia?, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS,

od dnia 1 sierpnia 2018 r. ? przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście lub za pośrednictwem poczty od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach, Łubnice 66A.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie w związku z rozpoczynającymi się wakacjami przypomina o konieczności zwrócenia uwagi na zagrożenia, które niekorzystnie mogą wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo nasze i bliskich. Celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przedstawiam poradnik opisujący niektóre z zagrożeń jakie mogą  pojawić się podczas spędzania wakacji oraz sposoby zachowania, które minimalizują ryzyko tych zagrożeń. Poradnik został opracowany przez Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Kielce pod kierownictwem Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.