Dzięki uruchomionemu programowi przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pn. ?Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej? oraz wsparciu ze strony Gminy Łubnice jednostka OSP Beszowa wzbogaciła się o nożyce hydrauliczne.

Dofinansowanie na zakup z w/w programu wyniosło 9 460,00 zł, natomiast wkład Gminy Łubnice 7 740,00. Całkowity koszt zakupu wyniósł 17 200,00 zł. Zakup nożyc hydraulicznych pozwolił na uzupełnienie braków w wyposażeniu jednostki w nowoczesny sprzęt a tym samym przybliżył termin wejścia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostki OSP Beszowa.